Disclaimer

Hooischuur Nijverdal

Voor alle duidelijkheid wijst De Bowlingboerderij B.V . ten aanzien van de website www.debowlingboerderij.nl en www.hooischuurnijverdal.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Bowlingboerderij B.V . Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Bowlingboerderij B.V . Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door De Bowlingboerderij B.V . met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is . De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Bowlingboerderij B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren . Hoewel De Bowlingboerderij B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Bowlingboerderij B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden . Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van De Bowlingboerderij B.V., welke geen eigendom zijn van De Bowlingboerderij B.V., maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen . Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De Bowlingboerderij B.V. Hoewel De Bowlingboerderij B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden . Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Bowlingboerderij B.V. worden onderhouden wordt afgewezen. De Bowlingboerderij B.V . sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Zoals u wellicht al vernomen heeft is ons horecabedrijf op maandag 20 september 2021 getroffen door een grote brand. Gelukkig zonder gewonden, maar het pand was niet meer te redden. Als gevolg hiervan zijn wij op dit moment gesloten.

Heeft u dringende vragen, bijvoorbeeld over een reeds gedane reservering, dan kunt u ons bereiken via info@debowlingboerderij.nl 

Zodra er meer informatie bekend is zullen wij dit delen via onze website en social media kanalen.

Vriendelijke groet,

Fam van Faassen,
team De Bowlingboerderij en
De Hooischuur